**In verband met Hemelvaartdag zijn we donderdag 30 en vrijdag 31 mei gesloten. Bestellingen op woensdag 29 mei > 12:00 uur zullen op maandag 3 juni verstuurd worden.**>> Veel van onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Bestellingen op werkdagen vóór 12:00 uur, proberen we dezelfde dag nog te versturen.Voor de overige artikelen, doen we ons best om deze binnen 3 werkdagen te versturen. <<

Privacyverklaring

Privacyverklaring Holland Bingo

 

Holland Bingo BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Als het gaat om persoonsgegevens passen we altijd de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot uw privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen.

 

Wijzigingen in privacyverklaring

Holland Bingo BV is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen we u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Holland Bingo BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 

 • Uw naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hollandbingo.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Holland Bingo BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening en/of het leveren van de overeengekomen producten;
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • Het verwerken van persoonsgegevens voor historische en/of statistische doeleinden;
 • Communicatie in het kader van de dienstverlening;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Holland Bingo BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Holland Bingo BV  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holland Bingo BV deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Holland Bingo BV gebruikt functionele, statistische en marketing cookies.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Webstatistieken en onderzoek

Holland Bingo BV gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruiken we een plugin van Google Analytics. Wij analyseren deze gegevens. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. In onderstaande tabel ziet u welke cookies dit zijn.

 

Afzender

Type

Naam cookie

Geldigheid

Functie

Google Analytics

Analytisch

_utma

26 maanden na sessie/update

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Google Analytics

Analytisch

_utmb

30 minuten na sessie/update

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Google Analytics

Analytisch

_utmc

Tot sluiten browser

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Google Analytics

Analytisch

_utmz

6 maanden na sessie/update

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Google Analytics

Analytisch

_utmt

10 minuten

Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.

Google Analytics

Analytisch

_utmv

2 jaar na laatste instelling/update

Wordt gebruikt om maatwerkvariabelen op bezoekersniveau op te slaan. De cookie wordt aangemaakt als een ontwikkelaar de _setCustomVar-methode gebruikt met een maatwerkvariabele op bezoekersniveau. Deze cookie werd ook gebruikt bij de inmiddels afgeschafte _setVar-methode. De cookie wordt steeds bijgewerkt als er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.

Google

Functioneel

1P_JAR

Max. 2 jaar

Google gebruikt deze cookie om advertenties te tonen op basis van interesses

Magento

Functioneel

frontend

Browsersessie

Deze session cookie wordt door de website aangemaakt om eventuele informatie over filteren en sorteren van overzichten te bewaren. Tevens helpt deze cookie om de gebruikerservaring te verbeteren.

Joomla

Functioneel

Frontend_cid

Browsersessie

Deze session cookie wordt door de website aangemaakt om eventuele informatie over filteren en sorteren van overzichten te bewaren. Tevens helpt deze cookie om de gebruikerservaring te verbeteren.

 

Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt Holland Bingo BV geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

 

Trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Holland Bingo BV gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Holland Bingo BV houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 

•             Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

•             Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

•             Het laten corrigeren van fouten;

•             Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;

•             Intrekken van toestemming;

•             Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

•             Overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

 

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt u een verzoek sturen naar privacy@hollandbingo.nl. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holland Bingo BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Holland Bingo BV heeft een separaat beveiligingsbeleid opgesteld, deze is op aanvraag beschikbaar.

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit erg vervelend. We wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens

Holland Bingo BV

Polderweg Oost 14

2973 AN Molenaarsgraaf

The Netherlands

E-mail: privacy@hollandbingo.nl

Contactpersoon: Patrick Akerboom

Telefoon: 0184-647777